NAŠ KOLEKTIV...
Milan MIRKOVIĆ
Direktor
Šumarski fakultet / Pejzažna arhitektura
Ivan MACAN
Pomoćnik direktora
Šumarski fakultet / Šumarstvo
Petar JEKNIĆ
Koordinator nastave
Šumarski fakultet / Šumarstvo
Olivera KAPA
Školski pedagog
Filosofski fakultet / Pedagogija
Ivana BOGIĆEVIĆ
Školski psiholog
Filosofski fakultet / Psihologija
Sonja KOMADINIĆ
Sekretar škole
Pravni fakultet
Olga MARIĆ
Administrativni radnik
Srednja ekonomska škola
NASTAVNO OSOBLJE
Zoran BIJANIĆ
Nastavnik stručnih predmeta
Šumarski fakultet
Mladen VUKOMIROVIĆ
Nastavnik stručnih predmeta
Šumarski fakultet
Branko DAMJANOVIĆ
Nastavnik stručnih predmeta
Šumarski fakultet
Vladimir DAMJANOVIĆ
Nastavnik stručnih predmeta
Šumarski fakultet
Miodrag DRENIĆ
Nastavnik stručnih predmeta
Šumarski fakultet
Miljan ĐUROVIĆ
Nastavnik stručnih predmeta
Šumarski fakultet
Milan ŽARKOVIĆ
Nastavnik stručnih predmeta
Šumarski fakultet
Dimitrije ZABUNOVIĆ
Nastavnik stručnih predmeta
Šumarski fakultet
Stojana KOČOVIĆ
Nastavnik stručnih predmeta
Šumarski fakultet
Ivan MACAN
Nastavnik stručnih predmeta
Šumarski fakultet
Isidora MIJOVIĆ
Nastavnik stručnih predmeta
Šumarski fakultet
Čedo MILJKOVIĆ
Nastavnik stručnih predmeta
Šumarski fakultet
Goran RADAKOVIĆ
Nastavnik stručnih predmeta
Šumarski fakultet
Zorica RADOVANOVIĆ
Nastavnik stručnih predmeta
Šumarski fakultet
Dragana STANIŠIĆ
Nastavnik stručnih predmeta
Šumarski fakultet
Vladimir STOJANIĆ
Nastavnik stručnih predmeta
Šumarski fakultet
Milica ČORBIĆ
Nastavnik stručnih predmeta
Šumarski fakultet
Budimir DŽOMIĆ
Nastavnik stručnih predmeta
Šumarski fakultet
Ivana ILIĆ
Nastavnik stručnih predmeta
Šumarski fakultet
Violeta JORDOVIĆ
Nastavnik stručnih predmeta
Šumarski fakultet
Dragojla ROLJEVIĆ
Nastavnik stručnih predmeta
Šumarski fakultet
Predrag CVETKOVIĆ
Nastavnik stručnih predmeta
Šumarski fakultet
Milinko BRANKOVIĆ
Nastavnik stručnih predmeta
Šumarski fakultet
Milutin BUĐEVAC
Nastavnik stručnih predmeta
Šumarski fakultet
Momirka PILIPOVIĆ
Nastavnik stručnih predmeta
Šumarski fakultet
Miloš SAKOVIĆ
Nastavnik stručnih predmeta
Šumarski fakultet
Petar VUČETIĆ
Nastavnik stručnih predmeta
Šumarski fakultet
Rade ANĐELKOVIĆ
Nastavnik stručnih predmeta
Šumarski fakultet
Rade DUGALIĆ
Nastavnik stručnih predmeta
Šumarski fakultet
Miroljub MARTIĆ
Nastavnik stručnih predmeta
Šumarski fakultet
Nenad MIROSAVIĆ
Nastavnik stručnih predmeta
Šumarski fakultet
Dragan Vukomanović
Nastavnik stručnih predmeta
Šumarski fakultet
Petar JEKNIĆ
Nastavnik stručnih predmeta
Šumarski fakultet
Mirjana MARIĆ
Nastavnik stručnih predmeta
Šumarski fakultet
TEHNIČKO OSOBLJE
Sonja KOMADINIĆ
Nastavnik stručnih predmeta
Šumarski fakultet
Sonja KOMADINIĆ
Nastavnik stručnih predmeta
Šumarski fakultet
Sonja KOMADINIĆ
Nastavnik stručnih predmeta
Šumarski fakultet