Više od 130 godina školovanja kadrova...
SRPSKI ENGLISH
ARHITEKTONSKI TEHNIČAR

Poslednje dve godine u našoj školi planom upisa Građevinski tehničar za visokogradnju je preimenovan u Arhitektonskog tehničara tako da vam je data mogućnost proširenja znanja iz oblasti arhitekture.

Nakon četvorogodišnjeg školovanja učenici su osposobljeni za rad u projektnim biroima, na gradilištima, ali i za dalje školovanje. Iz ovog zanimanje imate prohodnost na sve fakultete, a posebno tehničke, likovnu akademiju i arhitekturu. Tradicionalna uspešnost je "overena" rezultatima naših đaka na republičkim takmičanjima, ali i tekom studija, a kasnije i profesionalnog rada.
GEODETSKI TEHNIČAR

Svuda gde se zemljište prilagođava čoveku i menja se njegova konfiguracija, neophodan je geometar. Osnovni posao geometra je vezan za premeravanje zemljišta kako bi se pomoću tih podataka izradili novi planovi i karte.

Pored rada u privatnim geodetskim službama i Službama za katastar nepokretnosti radno mesto geometra je i u građevinskim radnim organizacijama, šumarstvu, putnoj privredi i poljoprivredi.
TEHNIČAR ZA LOVSTVO I RIBARSTVO

Tehničar za lovstvo i ribarstvo se brine o stanovnicima polja, šuma i reka kroz odgovarajuće mere na zaštiti, gajenju, korišćenju i proizvodnji divljači i riba.

Tekom školovanja učenik se osposobljava za veštine koje će mu omogućiti kvalitetnije obavljanje poslova i to: plivanje, skijanje, planinarenje, streljaštvo i veslanje.

Praktična nastava iz ovih oblasti se izvodi u lovištima i na rekama širom zemlje. Tehničar se takođe obučava za rukovanje lovačkim oružjem i priborom za ribolov.
IZRADA NAMEŠTAJA

Ovaj obrazovni profil usmeren je na obrazovanje kadrova potrebnih u privrednom sektoru. U toku trogodišnjeg školovanja Operater za izradu nameštaja stiče potrebna znanja iz:
  • izrade nameštaja
  • stolarskih veština
  • tapetarskih veština
  • površinske obrade i lakiranja drveta
Potreba za ovim profilima nastala je usled nedostatka kadrova u kompanijama za proizvodnju nameštaja. U planu je zapošljavanje 200 radnika u periodu od narednih 3 do 5 godina. Učenici u prvom razredu realizuju praktičnu nastavu u kompanijama dva dana nedeljno, a u drugom i trećem razredu tri dana nedeljno.
U prva tri razreda učenici stiču znanje i veštinu za izradu nameštaja, a u trećem razredu se opredeljuju za jednu od tri tehnologije:
  • Stolar
  • Tapetar
  • Lakirer
PEJZAŽNA ARHITEKTURA

Na ovom smeru učenici stiču znanje o tome kako da osmisle, urede, neguju i vole zelene površine koje nas okružuju. Potpuno se osposobljavaju za samostalnu proizvodnju žbunastih, drvenastih i cvetnih vrsta. Neguje se osećaj za lepo, a on se usavršava kroz izradu cvetnih aranžmana.

Da su veštine i znanja koja se stiču na ovom smeru izuzetno kvalitetna i primenjiva potvrđuju i osvojena prva mesta naših učenika u svim disciplinama na Republičkim takmičenjima iz oblasti pejzažne arhitekture.
ŠUMARSKI TEHNIČAR

Šumarski tehničar ima najprostraniju kancelariju, a to je šuma! On vodi računa o njoj, neguje je, štiti je i pravilno koristi. Kroz školu uče kako se pošumljava, određuje zapremina drveta, kako se koriste različite mašine, alati i uređaji. Šumarski tehničari podižu nove i poboljšavaju stanje postojećih šuma. Ostale šumske proizvode (lekovito bilje, gljive, plodove šumskog voća, divljači i dr.) koriste u kontrolisanim količinama kako bi ostali i budućim generacijama.
U okviru škole su zastupljene i ostale brojne vannastavne aktivnosti koje se sprovode kroz sledeće sekcija:
  • planinarska
  • streljačko-streličarska
  • lovačko-ribolovačka