Više od 130 godina školovanja kadrova...
SRPSKI ENGLISH
ARBORETUM

Arboretum Šumarske škole je podignut 1962. godine i zauzima površinu od 2.2 hektara. U njemu se nalazi preko 236 različitih vrsta drveća, kao i mnoštvo retkih egzotičnih i endemskih biljaka. Arboretum neprekidno održavamo i dopunjujemo novim vrstama biljaka.