Više od 130 godina školovanja kadrova...
SRPSKI ENGLISH
UČIONICE

Renovirali smo sve učionice naše škole. Opremili smo ih najnovijim tablama, klupama, internet konekcijom, video projektorima i svim ostalim pomoćnim učilima koja pomažu učenicima da što bolje i lakše prihvate gradivo.
RAČUNARSKI CENTAR

Računarski centar je opremljen najnovijim računarima i adekvatnim softverom. Učenici se obučavaju u radu sa AutoCadom, ArchiCadom i osnovama računarstva koje će im biti potrebno u daljem školovanju ili radu.
BIOLOGIJA

Nakon renoviranja kabinet biologije opremljen je video projektorom, računarom i internet konekcijom, kao i velikim brojem uzoraka koji pomažu učenicima da lakše savladaju zadato gradivo.
DENDROLOGIJA

Kabinet dendrologije je posle renoviranja opremljen sa video projektorom, računarom i internet konekcijom, kao i sa velikim brojem uzoraka koji pomažu učenicima da lakše savladaju zadato gradivo.
LOVSTVO I RIBARSTVO

Edukativni centar za lovstvo i ribarstvo gde se nalazi preko stotinu prepariranih vrsta životinja (ptica, sisara i riba).

Centar se stalno obnavlja i dopunjuje novim vrstama lovne divljači kako bi učenici mogli što više da prošire svoja saznanja.