Više od 130 godina školovanja kadrova...
SRPSKI ENGLISH
RASADNIK

Rasadnik Šumarske škole se prostire na površini od 65 ari. U njemu učenici naše škole obavljaju praktične radove na proizvodnji sadnog materijala, seju, šišaju sadnice...