Više od 130 godina školovanja kadrova...
SRPSKI ENGLISH

KONTAKTIRAJTE NAS
Kontaktirajet nas putem e-maila, telefona ili pošte ako imate neka pitanja oko
prijema, finansijskih opcija, upisa ili drugih stavki vezanih za Šumarsku školu Kraljevo.


Pozovite +381 (36) 352 800 ili 352-235 radi ekspresnih informacija i usluga.
Srbija - 36000 Kraljevo, ul. Karađorđeva br. 262
e-pošta: sumarska@gmail.com / www.sumarska.edu.rs

PROŠIRI MAPU LOKACIJE