Više od 130 godina školovanja kadrova...
SRPSKI ENGLISH
ARHITEKTONSKI TEHNIČAR
Vama je data mogućnost proširenja znanja iz oblasti arhitekture...
GEODETSKI TEHNIČAR
Svuda gde se zemljište prilagođava čoveku i menja njgova konfiguracija neophodan je geometar...
LOVSTVO I RIBARSTVO
Tehničar za lovstvo i ribarstvo brine o stanovnicima polja, šuma i reka kroz odgovarajuće mere...
IZRADA NAMEŠTAJA
Ovaj obrazovni profil usmeren je na školovanje kadrova potrebnih u privrednom sektoru...
PEJZAŽNA ARHITEKTURA
Na ovom smeru učenici stiču znanje o tome kako da osmisle, urede, neguju i vole zelene površine...
ŠUMARSKI TEHNIČAR
Šumarski tehničar ima najprostraniju kancelariju, a to je šuma! On vodi računa o njoj, neguje je...